PDF Tlačiť E-mail

MINIMUM
OPTIMUM WINDOWS
OPTIMUM LINUX
MAXIMUM WINDOWS
MAXIMUM LINUX
VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI A CENA
Celková kapacita diskového priestoru 3000 MB 10000 MB 10000 MB 20000 MB 20000 MB
Aktivačný poplatok 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Bezplatná skúšobná prevádzka 1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac 1 mesiac
Mesačný poplatok ** AKCIA! 1.99 € 3.59 € 3.59 € 5.59 € 5.59 €
Perióda zálohovania dát 24 hodín 24 hodín 24 hodín 24 hodín 24 hodín
Konektivita serverov SIX 10 Gbps, NIX 10 Gbps, tranzit 1 Gbps
Umiestnenie servera na chrbticovej sieti Áno Áno Áno Áno Áno
Garantovaná 100 % dostupnosť Áno Áno Áno Áno Áno
Technická podpora - hotline, e-mail, ICQ Každý deň vrátane víkendov a sviatkov od 7.30 do 23.00 hod.
Záruka ochrany osobných údajov Áno Áno Áno Áno Áno
VLASTNOSTI WWW PRIESTORU
Operačný systém Linux / FreeBSD Windows Linux / FreeBSD Windows Linux / FreeBSD
Webový server Apache Microsoft IIS Apache Microsoft IIS Apache
HTML, XHTML, VRML, Flash, SSI, Javascript Áno Áno Áno Áno Áno
Podpora skriptov PHP 4 / PHP 5 Áno Áno Áno Áno Áno
Podpora skriptov ASP - Áno - Áno -
Podpora skriptov ASP.NET 1.1 - 4.0 - Áno - Áno -
Podpora skriptov CGI, Perl - - Áno - Áno
Podpora WAP (skriptov WML) Áno Áno Áno Áno Áno
TurckMMCache, eAccelerator, Zend, ionCube Áno - Áno - Áno
Aktualizácia cez FTP Áno Áno Áno Áno Áno
Max. počet FTP účtov 1 100 100 100 100
Aktualizácia cez WebFTP Áno Áno Áno Áno Áno
Aktualizácia cez zabezpečené WebFTP (SSL) Áno Áno Áno Áno Áno
Podpora SSL (prístup cez https://...) - - - Áno * Áno
Podpora .htaccess a mod_rewrite - - Áno - Áno
Neobmedzený počet subdomén Áno - Áno - Áno
Vlastné chybové stránky (404 atď.) - - Áno Áno Áno
WebCron (automatické spúšťanie skriptov) - - - Áno Áno
Odosielanie e-mailov cez PHP (ASP) skripty Áno Áno Áno Áno Áno
Štatistika (AWstats, Webalizer) Áno Áno Áno Áno Áno
HTTP logy servera - - - Áno Áno
Max. počet doménových aliasov 1 5 5 10 10
Disková kvóta priestoru pre www-stránky 2000 MB 3000 MB 3000 MB 5000 MB 5000 MB
Max. mesačný prenos dát 20 GB Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
VLASTNOSTI E-MAILOVÉHO SERVERA
Počet schránok Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Počet aliasov ku schránkam Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. počet e-mailov v schránke Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený Neobmedzený
Max. veľkosť jednej schránky 1000 MB 2000 MB 2000 MB 5000 MB 5000 MB
Max. veľkosť jedného e-mailu v schránke 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB 100 MB
POP3, POP3s (zabezpečené SSL) Áno Áno Áno Áno Áno
SMTP, SMTPs (zabezpečené SSL) Áno Áno Áno Áno Áno
IMAP, IMAPs (zabezpečené SSL) Áno Áno Áno Áno Áno
Webmail (Squirrel, Horde) Áno Áno Áno Áno Áno
E-mailový kôš Áno Áno Áno Áno Áno
Rozhranie pre vytváranie schránok Áno Áno Áno Áno Áno
Antivírusová ochrana Áno Áno Áno Áno Áno
Antispamová ochrana (SPAM Assassin) Áno Áno Áno Áno Áno
Notifikácia došlej pošty na mobil *** Áno Áno Áno Áno Áno
Autoodpovedač na došlú poštu Áno Áno Áno Áno Áno
Štatistika prijatej a odoslanej pošty - - - Áno Áno
Zmeny hesiel všetkých schránok Áno Áno Áno Áno Áno
Práca s filtrami doručenej pošty Áno Áno Áno Áno Áno
Mailing list **** - Áno Áno Áno Áno
Disková kvóta pre schránky 1000 MB 2000 MB 2000 MB 5000 MB 5000 MB
VLASTNOSTI DATABÁZOVÉHO SERVERA
Podpora databáz MySQL, PostgreSQL - Áno Áno Áno Áno
Max. počet databáz MySQL, PostgreSQL - 5 5 100 100
phpMyAdmin - Áno Áno Áno Áno
Vzdialená administrácia MySQL - Áno Áno Áno Áno
phpPgAdmin - Áno Áno Áno Áno
Vzdialená administrácia PostgreSQL - - - Áno Áno
MS SQL Express Edition - Áno - Áno -
Podpora databáz MS Access - Áno - Áno -
Disková kvóta pre databázy - 5000 MB 5000 MB 10000 MB 10000 MB

 

* Len spolu so samostatnou IP-adresou.
** Cena je uvedená bez 20 % DPH pri platbe na rok vopred. Ceny pri mesačných, štvrťročných a polročných intervaloch platieb sú uvedené v cenníku. Pri objednaní služby za akciové ceny garantujeme, že cena objednanej služby nebude ani v budúcnosti po ukončení akcie zvýšená.
*** Notifikácia sa realizuje presmerovaním kópie správy do schránky zriadenej u mobilného operátora. Forma notifikácie závisí od služby podporovanej vaším mobilným operátorom.
**** Len za príplatok, podľa počtu účastníkov a počtu e-mailov.